Landstingsfacken efterlyser information

De fackliga företrädarna inom Landstinget i Värmland efterlyser nu information enligt Medbestämmandelagen, MBL, om förändringarna i styret av landstinget och landstingsdirektör Ulf Öhmans roll.
Eva Strand på Vårdförbundet säger till Sveriges Radio Värmland att den enda information som de hittills har fått har kommit via media. Men hon hoppas nu att information kommer de rätta vägarna, eftersom det verkar som att det handlar om kraftiga förändringar i delegationsordningen.