Landshövdingen blir generaldirektör

Regeringen har idag utsett Värmlands landshövding Kerstin Wallin till ny generaldirektör för Glesbygdsverket. Hon efterträder därmed Pia Enochson som den 1 januari tillträdde som generaldirektör för den nya skolutvecklingsmyndigheten.
Kerstin Wallin har verkat som landshövding i Värmland i cirka ett år, dessförinnan var hon kommunalråd i Bräcke kommun i Jämtland. Wallin tillträder posten i Östersund som gd för Glesbygdsverket den 1 april. Fram till dess fungerar Jan Cederwärn som tillförordnad gd.