Antalet indragna körkort ökar

Alltfler körkort återkallas i länet. Det visar ny statistik från Vägverket.
Totalt drogs det in 926 körkort förra året jämfört med 861 året innan. Orsakerna varierar, men inte fullt hälften förlorade körkorten på grund av fortkörning, körde om vid övergångsställen eller på annat allvarligt sätt bröt mot trafikreglerna. Dom flesta fick enligt statistiken från Vägverket körkorten tillbaka efter två månader. När det gäller rattfylleribrott som orsak, minskade antalet körkortsindragningar från 227 till 182. De flesta som kör rattfulla finns i åldersgrupen 25 till 47 år. Tiden för att få körkortet tillbaka varierar, men 12 månader är den vanligaste gränsen - någon har fått vänta upp till 30 månader. Andra orsaker till indragna körkort är att personer begått olika brott, men även olika sjukdomar spelar in -som exempelvis epileptiska anfall, hjärt/kärlsjukdomar, diabetes, missbruk och förstås dålig syn. Där har läkare ett stort ansvar som ska rapportera till länsstyrelsen om personer inte längre är lämpliga som bilförare. Närmare 80 sådana fall har rapporterats, och den siffran är ungefär lika för de båda åren. Konsultläkaren Birgitta Sterner, som har hand om dessa ärenden, säger till Radio Värmland att under senare år har läkarna blivit bättre på att anmäla sjukdomar.