Elever ska lockas till skogsindustrin

Inom tio år går tiotusentals skogsingenjörer i pension. För att motverka bortfallet satsar skogsindustrierna i Sverige på ett informationspaket till gymnasieleverna som ska locka elever till högskolor och universitet.
Hittills har framtidsresan avverkat fyra skolor i länet, och fortsätter även under nästa vecka att besöka gymnasieskolor i Värmland.