Grannar till flygplatsen får mer pengar

Luftfartsverket ska betala ut mer pengar till de närboende vid Karlstads nya flygplats än vad fastighetsdomstolen tidigare bestämt. Det har hovrätten bestämt.
Av dagens dom framgår att ytterligare 7,8 miljoner kronor ska fördelas till dom fastighetsägare som överklagat fastighetsdomstolens beslut. Företaget Värmlandsschakt hade det största kravet på drygt 16 miljoner kronor för förlorade grusintäkter, men företaget får enligt domen nöja sig med drygt 1,8 miljoner. Luftfartsverket ska betala ränta från den 1 maj 1995 och också rättegångskostnader på sammanlagt drygt 340.000 kronor.