Inget besked om Svenska Rayon idag

Inte heller idag lämnades det något besked om och i såfall när Nya Svenska Rayon ska starta verksamheten i Vålberg igen. Företaget hade lovat lämna ett besked till personalen idag men de anställda fick istället veta att ett sådant lämnas nån gång nästa vecka istället.
Lennart Eriksson, som sitter i styrelsen för Nya Svenska Rayon, säger att man inte har lyckats hitta nån definitiv lösning ännu men att diskussionerna med tänkbara finansiärer fortsätter. Det betyder att ett 80-tal personer fortfarande är permitterade. Cirka 50 personer finns på fabriken och sysslar med underhållsarbeten i väntan på ett besked.