Kostnaderna för läkemedel ökar alltjämt, men inte lika mycket.

Läkemedelskostnaderna för Landstinget i Värmland uppgick förra året till 569 miljoner. Jämfört med 2002 är det en ökning med 2 procent.

Landstingens samlade kostnader uppgick till närmare 19 miljarder kronor. En ökning med 2,3 procent. Ökningstakten har därmed sjunkít kraftigt. 2002 ökade läkemedelskostnaderna i landet med 8 procent.


Sedan oktober 2002 skriver alltid apoteken ut det billigaste av likvärdiga mediciner. Dessutom blev flkera storsäljande mediciner av med sitt patetskydd förra året vilket pressade priserna ytterligare.