Kommuner vill dela på tingsrätt

Karlskoga och Kristinehamns kommuner vädjar nu genom ett brev till justitiministern att få behålla någon av tingrätterna i respektive kommun eftersom båda är nedläggningshotade.

- Det vi hoppas på är i första hand att tingsrätterna får vara kvar, men om centraliseringen av tingsrätterna ska verkställas hoppas vi ändå få behålla en tingsrätt i någon av våra kommuner säger Margareta Karlson, kommunalråd i Karlskoga.