JK överklagar kameraövervakning i kyrka

Justitiekanslern, JK, överklagar beslutet att kyrkan i Åmål blir kameraövervakad vid ingången.

Orsaken är att JK anser att det är principiellt viktigt att regeringsrätten, det vill säga högsta instans, prövar om det är rätt att ha kamerövervakning i kyrkor.


Kamerövervakning kan kränka de som tillfälligt besöker kyrkan för att utöva sin religion.


Justitiekanslern hoppas på att regeringsrätten avgör om det går att generellt tillåta övervakningskameror i kyrkor på grund av att det kan finnas en stor risk för stölder och skadegörelse i kyrkor.