Tre vill köpa stiftsgård

Det finns för närvarande tre spekulanter till Dömle stiftsgård och en försäljning blir klar senast under våren - det berättar ordföranden i Karlstads stifts egendomsnämnd, Thure Sjödahl.


 

Sedan Karlstads stift beslutat om försäljning av den penningslukande stiftsgården var det meningen att affären skulle vara klar före senaste årsskifte. En av anledningarna till att försäljningen dragit ut på tiden är stiftets krav på att köparen ska ”stå på samma grund” som Svenska kyrkan. Enligt Thure Sjödahl är samtliga tre spekulanter inne på att ha även kyrklig verksamhet vid övertagande i Dömle