Allt fler vill ha hjälp av Rådrummet

Allmänheten vänder sig allt oftare till konsumentrådgivningen Rådrummet i Karlstad. Ifjol ökade kontakterna med konsumenterna med över 100 procent jämfört med 2002.

Konsumenterna vill ofta ha hjälp med reklamationer av inkassokrav för internetfakturor. Den här typen av reklamationerna har nu minskat i och med att betalningar till aktuella postgirokonton har stoppats. Men blufföretagen ger sig inte utan har kommit på nya möjligheter, säger konsumentvägledare Jolanda Girzl till Radio Värmland. Bland annat har blufföretagen bytt namn på företagen och ändrat från postgiro- till bankgirokonto.