Osäkert jobb för hövdingen?

Det är en ifrågasatt myndighet Kerstin Wallin kommer till som ny generaldirektör när hon slutar som värmländsk landshövding. Glesbygdsverket kan läggas ner - det tycker 13 tunga remissinstanser, bland annat fem länsstyrelser.


 

Länsstyrelsen i Norrbotten och Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva anser att Glesbygdsverket kan slås ihop med Närings-och teknikutvecklingsverket Nutek, och andra är också inne på att föra över Glesbygdsverkets uppgifter till andra myndigheter. Synpunkterna framförs som remissvar till regeringens utredning om en ny landsbygdspolitik.