Dömd lantbrukare överklagar

Den västvärmländske lantbrukare som Arvika Tingsrätt i slutet av december dömde för djurplågeri, har överklagat domen till Hovrätten.
Mannen dömdes till dagsböter på 2.100 kronor bland annat för att hans djur var magra på grund av vattenbrist och smutsiga. I överklagandet skriver mannens advokat att tingsrättens slutsats att mannen varit grovt oaktsam är felaktig.