Polisinsats mot bonde

Polisen beslagtog igår ett 100-tal djur på en gård några mil utanför Karlstad, efter ett beslut av länsstyrelsen.


 

Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen har i flera år haft ögonen på lantbrukaren och djurhållningen på gården - man har konstaterat varierande grad av vanvård, för lite mat för djuren och för dåligt med skydd mot väder och vind. Det är oklart om mannen också riskerar åtal för det som hänt.