Karlstad

Ingen flytt av E18 vid Bergvik

Det blir ingen flytt av E18 för att köpcentrumet Bergvik i Karlstad ska kunna växa. Vägverket har sagt nej till en sådan satsning.

Nu riktar kommunen i stället in sig på ytterligare en köpcentrumsdel nära det nuvarande Bergvik, kallat Eriksberg.

Peter Thörn, samhällsplanerare på Karlstads kommun, tycker att trafikfrågan mycket viktig.

– Ska exploatera ytterligare 50 000 till 60 000 kvadratmeter, så vill vi se att det blir en förbättrad trafiksituation. Att det flyter på med ett jämnare flöde, det har varit en utgångspunkt hela tiden för att fortsätta exploateringen här ute.

Tidigare har det förts diskussioner om att flytta E18 norrut, så att den skulle hamna ovanför Eriksberg, men nu verkar det inte bli så.

– Vi ville få ett sammanhängande köpcentrum där ute, och inte ha E18 som en barriär rakt igenom. Men nu har Vägverket sagt att det inte är aktuellt med en flyttning utan att E18 kommer att ligga kvar i befintligt läge. Och då får vi revidera den vägutredningen som är gjord, och samtidigt revidera den fördjupade översiktsplan som finns för området.