Hö ska minska älgolyckor i Norge

Den kommunala Viltnämnden i Kongsvinger ska nu börja mata skogens konung för att minska antalet viltolyckor under vintern. Bara denna vecka har det skett fem olyckor där älgar varit inblandade.

Ole Neskvern på Viltnämnden säger till tidningen Glomdalen att man redan kört ut höbalar till de mest olycksdrabbade sträckorna. Förhoppningen är att älgarna håller sig till dessa matställen längs med vägarna istället för att korsa dem i jakt på mat. Arbetet med att köra ut älgmaten sker i samarbete med lokala jaktlag.