Karlstad

Håkan Holm tog tjuren vid hornen

Kommunalrådet Håkan Holm fanns igår på plats i Molkom då kritiken varit hård mot den tidningsartikel där Håkan Holm uttalat sig negativt om orten.

Danne Helmersson, diakon och ordförande i byalaget i Molkom, tyckte liksom övriga närvarande att mötet var positvt.

– Vi är inte för att kriga utan vi är lösningsorienterade i "Mera Molkom" och det tror jag alla föreningar och organisationer är också så att vi hittar samverkansformer i stället, säger Danne Helmersson.

– Håkan Holm är på väg tillbaka hit om ett par veckor då vi har nästa möte. Då har vi dragit ihop en ännu större samling. Det finns ju fler små orter i kommunen, Vålberg, Väse, Skattkärr, Ulvsby och vi ska ha ett gemensamt möte med politiker och KBAB vad gäller byggandet av 55+ bostäder och vilka lösningar det kan finnas för att frigöra villor. Att hitta något slags boende för de som inte vill bo kvar i sina villor, men vill bo kvar i Molkom och i de andra orterna, avslutar Danne Helmersson