Försökte få ut recept på en annans personnummer

Vårdcentralen i Kil har polisanmält att någon per telefon försökt få ut medicin på recept och då använt ett personnummer på en person som är avliden.

Bedrägeriförsöket misslyckades och något recept skrevs aldrig ut.