Protest mot förslag att lägga ner busslinje

Personal vid Rolls-Royce fabriken i Kristinehamn protesterar mot förslaget från Värmlandstrafik att dra in busslinje 50 som trafikerar Karlstad-Kristinehamn.

Det är många anställda som dagligen utnyttjar denna linje -och därmed fått en tidsbesparing på minst 1 timme i restid per dag.


Eftersom det inte finns någon bra alternativ förbindelse- anser de anställda att det är ytterst angeläget att få ha kvar denna reslinje.