Vattenläckan

Inget reservvattensystem på Centralsjukhuset

På Centralsjukhuset i Karlstad var man under lördagsförmiddagen utan vatten. Personalen fick hämta vatten från en vattentank som ställts upp utanför sjukhuset.

– Det är ett nytt vattenreservledningssystem på gång i den nya sjukhuskroppen som håller på att byggas, säger Jan Söderholm.

Dialyspatienter flyttades till Torsby sjukhus och Karlskoga lasarett och det var risk att operationer kunde få ställas in. Även ambulanstransporter dirigerades om till andra sjukhus, men rutinerna gick tillbaka till det normala strax efter tolvtiden på lördagen.