Effekten av en isstorm utreds

Efter vinterns snö- och ismängder vill regeringen veta hur en isstorm skulle slå mot landet. Därför ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i Karlstad ta fram ett scenario över en sådan katastrof.

En isstorm består till stor del av underkylt regn som skapar isbildning på till exempel vägar och elledningar. Fenomenet uppstår då varm luft strömmar in och trycker undan kall luft. Snön som faller i den varma luften smälter då och blir regn. När regnet sedan når ett kallare luftlager igen kyls det.

Senast en isstorm drabbade vårt land var 1921.

MSB har också fått regeringens uppdrag att analysera och utvärdera hur krisberedskapen fungerat, framförallt i södra och mellersta Sverige, när landet varit täckt av stora snömängder.