Det saknas 3 läkare i Säffle

I Säffle saknas det 3 läkartjänster inom allmänmedicin ,för att komma upp i bemanningsmålet 1 läkare per 1800 invånare.

Verksamhetschefen Agneta Westman, slår nu larm och vill ha svar från både högste chefen för allmän medicin och den politiska ledningen på hur man ska klara situationen. Konsekvenserna av att det saknas tre läkartjänster är att 5.400 personer inte kan tas om hand, vilket motsvarar 6.000 läkarbesök som Säffleborna inte kan få. Redan idag har många av läkarnas arbetsuppgifter lagts över på sjuksköterskor - men någon utökning av deras ansvar är inte möjlig. Inte heller går det att ytterligare belasta de 4 stafettläkare som beviljats av landstingsledningen, eftersom risken då är stor att dom inte stannar kvar.att avvisa patienter som inte har så hög prioritet åstadkommer inte heller en balans mellan behov och resurser, skriver Agneta Westman i sitt brev till landstingsledningen. Hon påpekar också att det inte är rimligt att hon ensam ska ta ställning till hur man ska klara den uppkomna situationen. Agneta Westman anser också ett det kan inte vara hon som ska avgöra vilka patienter som inte skall ges vård i Säffle, eftersom prioriteringsfrågan ytterst är ett ansvar för politikerna.