Torsby

Fortsatt kräftgång för skidtunneln

Det var 7 000 färre skidåkare förra året i Torsby skidtunnel än vad Torsby kommun räknat med, och 1 000 färre än föregånde år 2008 då 32 000 åkte skidor i tunneln.

Däremot har ekonomin förbättrats tack vare personalrationaliseringar och ett effektivare kylsystem i den 1,3 kilometer långa skidtunneln. Förlusten förra året beräknas till 400 000 kronor.

Att antalet skidåkare minskat i antal tror Thomas Stjerndorf, verksamhetsledare för tunneln, beror på sämre ekonomi allmänt och att de norska skidlandslagen, som tidigare förlagt mycket av sin träning till Torsby, fått minskade bidrag från den norska staten.