Villkorlig dom och böter för djurplågeri

En 40-årig kvinna och 55-årig man från Karlstad har dömts till villkorlig dom och dagsböter för djurplågeri.

Det var under våren 2002 det uppdagades att tre djur avlidit - och att ett stort antal av de 200 nötkreaturen på gården var undernärda.


Enligt tingsrättens bedömning har brotten begåtts av grov oaktsamhet men brotten är inte tillräckligt grova för att paret ska dömas till fängelse.


Karlstadsparet får alltså villkorlig dom och 40 dagsböter om totalt 130 kronor per dag.