Trassel med hantverkare ett stor problem för boende

Drygt hälften av 85 tillfrågade konsumentvägledare, anser att problem med hantverkstjänster är det största boendebekymret för konsumenter.

Det är Konsumentverket som gjort undersökningen och konsumentvägledare Jolanda Girzl i Karlstad bekräftar bilden för SR Värmland.