Kommunen vill inte låta gamla makar bo i samma servicehus

Karlstads kommun har överklagat en dom i länsrätten om att ge en 86-årig man i Karlstad rätt att få bo i samma servicehus som sin demenssjuka maka. Paret har varit gift i över 60 år.

Den 86-årige mannen har starkt nedsatt syn men kommunens vård- och omsorgsförvaltning ansåg att mannen kunde använda färdtjänst när han besökte hustrun.


Kommunens beslut överklagades till länsrätten som i slutet av december gav mannen rätt att få bo i samma servicehus som hustrun.


Men frågan är ännu inte avgjord. Karlstads kommun har bestämt sig för att överklaga länsrättens dom till kammarrätten. Vård- och omsorgsnämnden i Karlstad anser att det är viktigt att en högre rättsinstans prövar frågan om äldres rätt att själva få välja boende. Kommunens biståndschef Gunilla Öberg säger till Sveriges Radio Värmland att kommunen följt de regler som finns.


Om cirka tre veckor kommer slutgiltigt besked i frågan från kammarrätten.