Varsel i Åmotfors

16 personer vid Kongsbergs Automotive i Åmotfors varslas nu. Orskaken är att en del av jobben flyttas till Polen.

Ungefär 10 man berörs av flytten. Dessutom kommer sex personer att få sluta på grund av automatisering av produktionen.


Idag startar MBL-förhandlingar - varslen ska vara genomförda under sommaren. Kongsberg Automotive kommer efter uppsägningarna att ha drygt 160 anställda. Detta uppger Nya Wermlands Tidningen idag.