Forskare söker vaccin mot livmoderhalscancer

I framtiden kan man kanske vaccinera mot livmoderhalscancer.

Just nu pågår en stor internationell studie om cancervaccin, där bland annat tolv kvinnor från Värmland deltar.


Specialistläkare Peter Bistoletti i Linköping leder den svenska delen av studien. Han säger att det är väl känt att livmoderhalscancer orsakas av ett virus.


Livmoderhalscancer orsakar varje år 150 kvinnors död i Sverige. 450 fall upptäcks årligen. Det är två procent av alla cancerfall bland kvinnor i Sverige.


I andra länder är cancerformen betydligt vanligare, Peter Bistoletti nämnder Central- och Sydamerika, Afrika och delar av Kina.


Forskarna på två stora amerikanska läkemedelsbolag har nu tagit fram ett vaccin som man tror kan förebygga att livmoderhalscancer uppstår. Det består i princip av tomma virusskal som i försök nu ges i sprutor till tusentals flickor världen över i åldrarna 10 till 15 år. Tanken är att flickorna ska få vaccinet innan dom träffar sin första sexpartner.


I Sverige kommer uppföljningen att bestå i att man följer flickorna via dom frivilliga cellprovstester som erbjuds alla vuxna kvinnor i Sverige vart femte år - så kallad screening. Tidigare studier har visat att vaccinet fungerar på djur, och Peter Bistoletti hoppas på bra resultat av den nu pågående studien.