Anställd har avskedats felaktigt menar Kommunal

Svenska kommunalarbetarförbundet i Värmland, anser att en av förbundets medlemmar avskedats från sitt arbete i Karlstads kommun utan saklig grund. Avskedandet har skett i strid mot lagen om anställningsskydd menar Kommunal.

Förbundet begär förhandling i tvisten och kräver dels att avskedandet ogiltigförklaras dels ett allmänt skadestånd.


Förhandling och skadestånd kräver förbundet även i ett annat ärende. Där har en medlem förflyttats till en annan personalgrupp efter en Lex Sara-anmälan.