Kvinnojourerna måste få mer pengar för att stoppa våld mot kvinnor

En ny kartläggning från Länsstyrelsen visar att ett 50-tal flickor och kvinnor i Värmland riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Nu måste de sociala myndigheterna satsa mer resurser och stötta kvinnor som måste byta bostadsort, för att undgå våld. Det säger Ireen von Wachenfeldt, ordförande i Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige

Kvinno- och tjej-jourerna i Sverige har stor kompetens att gömma och skydda kvinnorna som hotas i Värmland. Organisationen har ett väl utbyggt nätverk som kan samarbeta om det till exempel krävs att en hotad kvinna måste byta kommun eller fly ur landet för att gömma sig från hotfulla släktingar. Men för närvarande är kvinnojourerna i stort behov av pengar om skyddet skall bli effektivare,säger Ireen von Wachenfeldt.