Felmedicinering på äldreboende i Karlstad

Vid ett äldreboende i Karlstad har personal som inte var behörig blandat ihop de boende och gett fel medicin.

Den drabbade fördes med ambulans till sjukhuset eftersom det inträffade blodtrycksfall och medvetandegraden sjönk. Den boende återhämtade sig och fick samma dag komma tillbaka till bostaden.


Vård och omsorgsnämnden har nu gjort en egen anmälan till Socialstyrelsen om det inträffade.