"Riv inte på Mariebergsområdet!"

Hela det gamla sjukhusområdet Marieberg i Kristinehamn bör förklaras som byggnadsminne och bevaras. Det tycker den expert som länsstyrelsen anlitat i samband med de rivningsplaner som finns, först och främst för köksbyggnaden.


 

Enligt arkitekturhistorikern finns inget liknade kvar i landet när det gäller byggnadsstil i sjukhussammanhang från sent 1800-tal och att inga rivningar eller nybyggnader bör tillåtas inom kärnområdet, rapporterar Nya Kristinehamnsposten. När länsstyrelsen så småningom ska besluta väger man också in de ekonomiska aspekterna på en byggnadsminnesförklaring.