Nytt rekord för sågverken

Under förra året slog de svenska sågverken produktionsrekord med 17,3 miljoner kubikmeter sågade barrträvaror.


Det var en ökning med drygt fyra procent mot det tidigare rekordet på 16,6 miljoner kubikmeter från 2002.Det visar preliminära siffror från Skogsindustrierna.Även hos dom Värmländska sågarna har det gått bra, uppger Peter Broberg, VD på Moelven-Notnässågen i Torsby. I Sverige har produktionsökningen lett till ökad efterfrågan på sågtimmer med ökad avverkning och stigande timmerpriser under 2003 som följd.  Enligt Skogsindustrierna förbättrades sågverkens lönsamhet väsentligen under 2002. Siffrorna för 2003 är inte klara men tidigare prognoser har pekat på att lönsamheten fortsätter att förbättras,rapporterar TT.