Galleria-bygge försenas ytterligare?

Det kan bli regeringen som slutgiltigt får säga ja eller nej till planerna på en galleria på gamla Domus-tomten i Karlstad.


 

Inte heller den kvarvarande klaganden fick gehör hos länsstyrelsen på sina kritiska synpunkter och enligt VF överväger han nu att gå till högsta instans i planfrågor, nämligen regeringen. Det är rivningen av det s k gula huset på Västra Torggatan som mannen har motsatt sig - men enligt länsstyrelsen har han klagat för sent och dessutom tycker inte myndigheten att huset är tillräckligt skyddsvärt. Nu väntar ansvariga i det s k mitticity-projektet på ett eventuellt överklagande till regeringen.