Få entreprenörer i Värmlandskommunerna

Värmlandskommunerna lägger ut verksamhet på privata entreprenörer bara hälften så mycket jämfört med genomsnittet för landet - och Storfors utmärker sig extra.

Storfors är dessutom den svenska kommun som har minst andel verksamhet utlagd på entreprenörer - 0,1 procent av kommunens kostnader har att göra med sådan verksamhet, riksnittet är 9,5 procent. Storfors kommunalråd Dorothea Solberg säger till Filipstads Tidning att hon ser den låga siffran som en brist och att den bl.a. kan förklaras med den allmänna attityden i bygden till eget företagande.