Rekordlite vintersol i Karlstad

Det har varit ovanligt lite sol på åtskilliga platser i landet denna vinter - inte minst i Karlstad, enligt SMHI:s sammanställning.

I Karlstad var det under januari månad bara 17 timmar sol mot normalt 47 timmar under den månaden, vi är alltså vana vid tre gånger fler timmar sol under januari. Medan december solmässigt var tämligen normal för Karlstads del, var november också ovanligt solfattig i residensstaden - bara 28 timmar sol mot normalt 56 timmar.