Länsrätten ger Swebus rätt i kampen om stadstrafiken i Karlstad

Swebus har vunnit striden mot Karlstads kommun i striden om uppdraget att köra stadstrafiken i Karlstad. Länsrätten har beslutat att hela upphandlingsproceduren måste göras om.

I November beslutade Karlstad kommun att ge uppdraget att köra lokalbuss till Orusttrafiken. Swebus ansåg att kommunen brutit mot lagen om offentlig upphandling och överklagade beslutet. Länsrätten finner i sin dom att anbudsförfrågan varit alltför bristfällig och att hela upphandlingen måste göras om.