Fortfarande läkare efter informationsmiss

Trots domar för olaga hot och vapenbrott har den läkare som nu står åtalad för mordförsök på en polis kvar sin läkarlegitimation - sannolikt p g a en informationsmiss.

Läkaren i 75-årsåldern är skriven i Västvärmland sedan några år och tingsrätten beslutade för en tid sedan att han ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning innan han får sin dom, efter att han skjutit vilt omkring sig i samband med en avhysning i Stockholm. Socialstyrelsen känner inte till att läkaren faktiskt dömts tidigare och en jurist på myndigheten säger till NWT att samarbetet med domstolarna inte alltid fungerar, men att man jobbar på att förbättra rapporteringen därifrån.