Torsby

Butikerna ska anpassas

Funktionshindrade i Torsby kommun ska med hjälp av en karta kunna välja affärer som är funktionsanpassade. Bakom kartläggningen ligger ett regeringsbeslut som ålägger handlarna att senast år 2011 göra affärerna tillgängliga för funktionshindrade.