Valet 2010

Samarbete för att stänga ute SD

Värmländska lokalpolitiker kan tänka sig att samarbeta över blockgränserna för att stänga ute Sverigedemokraterna om partiet blir vågmästare efter valet. En av dem som kan tänka sig ett samarbete är Henrik Lander (C) från Karlstad.

- Man måste ju se alla möjligheter om vi som allians inte får ett alternativ, säger han. 

Sveriges Radio ställde frågan till lokala partiföreträdare i landets samtliga kommuner och av dem som svarade så sa fler än tre fjärdedelar ja.

- Jag kan tänka mig att någon måste samarbeta över blockgränsen, och då kan det följdaktligen också bli Vänsterpartiet, säger Lena Karlsson, som kandiderar till kommunalrådsplatsen för Vänsterpartiet i Karlstad.

Av de 54 värmländska lokalpolitiker som har svarat på frågan om han eller hon kan tänka sig att samarbeta över blockgränserna för att stänga ute Sverigedemokraterna, har 49 svarat ja och bara fem svarade nej. En av dem är Kurt Andersson (KD) i Säffle.

- Rent spontant känns det inte bra om man betraktar dem som ett demokratiskt parti, i och för sig är de främlingsfientliga, men det var ju många som ville stoppa oss kristdemokrater också och det känns inte bra att vi ska handla på samma sätt. Som jag vill bli behandlad ska jag behandla andra, säger han.

Hur Kristdemokraterna som parti ställer sig till ett samarbete över blockgränserna vet inte Kurt Andersson, eftersom man ännu inte diskuterat frågan.