Viltvård

Tandlösa delegationer kring viltet

Nu är det klart vilka som får sitta med i de regionala viltförvaltningsdeligationerna. Men det kommer att bli svårt för varje enskild representant att få sin röst hörd, tror Jenny Brodén ordförande i Naturskyddsföreningen i Värmland.

Viltförvaltningsdelegationerna som ska representera olika naturintresse består av 15 personer och leds av landshövdigen i respektive län. 

- Det är ju en röst av 15 och det blir ganska svårt att få sin röst hörd. Vi hade naturligtvis sett att naturvårdsintressena fått lite mer att säga till om, säger Jenny Brodén, ordförande i Naturskyddsföreningen i Värmland.

Rådet har tillkommit efter ett regeringsdirektiv där en rad olika naturintressen ska vara representerade, bland annat jakt, naturvård, friluftsliv, turism och skogsnäring. Ytterligare fem politiska företrädare ska ingå, samt en polis.

Rådet ska ha möte ett par gånger om året, men trots att viltdelegationsrådet ska vara ett opartisk råd i naturfrågor i respektive län, till exempel i rovdjursfrågor, ska man följa naturvårdsverkets riktlinjer.

- Problemet är att det är en ganska stor delegation och ska den göra någon nytta måste den ju mötas relativt ofta. Annars skyfflar man över arbetet på tjänstemännen, säger Carl-Erik Seleborg i Likenäs som företräder säterbrukarna i Värmland.

Han tror inte heller att rådet har så stora möjligheter att hålla sig opartiskt. 

- Det tror jag inte, var och en kommer naturligtvis ha sina hjärtefrågor, säger han.