Landstinget

BUP får kritik

Barn- och ungdomspsykiatrin inom landstinget, BUP, måste se över sina rutiner när det gäller samarbete med socialtjänst och skolsjukvård.

Det måste stå klart vem som har utredningsansvar för ett barn som har flera olika symtom.

Det kräver Socialstyrelsen efter att ha granskat ett fall där den psykiatriska diagnosen för en ung flicka fördröjdes.

Flickans mamma tog kontakt med BUP:s telefonrådgivning 2006, men först 2009 skedde en tillfredställande utredning.

År 2007 gjorde en psykolog en enkel utredning för att flickan skulle slippa stå i kö i flera månader. Den diagnsoen som då fastställdes visade sig var fel, när flickan 2009 utreddes på nytt.

Som orsak till den felaktiga diagnosen nämns att arbetsbelastningen 2007 var hög och att det var stor läkarbrist.

Efteråt ansåg psykologen att en bredare utredning borde ha skett och att ärendet inte skulle ha avslutats så fort.