Skogsbranschen

Brist på eldningsved

Det gäller att vara ute i tid om man ska beställa ved till kommande eldningssäsong. Jan Olsson, delägare i Knappåsens skogsenergi, säger att det det mesta är intecknat redan nu.

För ett år sen startade Knappåsens skogsenergi sin verksamhet på det före detta sågverksområdet. Redan nu är man störtst i Europa på vedtillverning.

Den gångna vintern med ihållande stark kyla i över två månader ledde till en desperat jakt på eldningsved. Redan nu vill grossister och enskilda vedförbrukare försäkra sig om leveranser. Det innebär att i stort sett all eldningsved, främst björk, redan är intecknat och sålt hos vedproducenterna.