Valet 2010

Länets politiker tar debatten med SD

De flesta av riksdagspartiernas politiker i de värmländska kommunerna kommer att ta debatten med Sverigedemokraterna i årets valrörelse, på samma sätt som med andra partier.

Sveriges Radio har ställt frågan till ledande företrädare för de sju rikspartierna i alla landets kommuner. Av de drygt 1.100 som har svarat säger närmare tre fjärdedelar att de tänker ta debatten med SD.

- Jag hoppas att de blir inbjudna till de debatter som hålls och att de är med så att vi får granska och syna deras politik. De fyra åren de suttit i fullmäktige i Karlstad har de inte ens varit uppe och försvarat sina egna motioner, de har röstats ned utan att de argumenterat för dem, säger Henrik Lander, Centerpartiet i Karlstad.

Av de 48 värmländska lokalpolitiker som svarat på frågan om de i partiet kommer att debattera med Sverigedemokraterna i valrörelsen, svarade den övervägande majoriteten, 38 stycken, att de kommer att debattera med Sverigedemokraterna som med vilket annat parti som helst.

5 svarade att de inte kommer att ta debatten för att de själva inte vill, 2 svarade att de inte kommer att ta debatten för Sverigedemokraterna inte vill. 2 svarade att de tänker debattera med SD i invandrar- och integrationsfrågor, medan en tvärtemot säger att han tänker undvika att debattera med SD i frågor som just gäller invandrare och integration.

- Vi vill egentligen inte ge dem utrymme, men inte heller ge dem martyrskapet att hamna i ett vi och dem, säger Lena Karlsson, som kandiderar till kommunalrådsplatsen för Vänsterpartiet i Karlstad.

Hur tänker ni göra det?

- Genom att inte aktivt söka debatt med dem.

Men blir de inte just martyrer då?

- Ja, det finns en risk med det, det finns en möjlighet att de tar rollen att vi är inte som de andra, vi är alternativet. Men ju mindre uppmärksamhet desto bättre, säger Lena Karlsson.