Allemansrätten ger skogsägare problem

Nästan en tredjedel av skogsägarna har problem med att allmänheten vistas på deras marker. Och var femte skogsägare vill begränsa allemansrätten.

Det visar en undersökning som opinionsinstitutet Landja gjort bland svenska skogsägare för lantbrukets affärstidning ATL.

Av 1141 skogsägare med mer än fem hektar skog som svarade på frågorna har 30 procent besvär eller problem med att allmänheten vistas på deras marker.

De vanligaste irritationsmomenten är att folk skräpar ned, rider, kör motorfordon och parkerar överallt i skogen.

Bland dem som vill begränsa allemansrätten är den största gruppen de som på något sätt själva är verksamma i skogen.