Sjukvård

Piercing risk vid operation

Piercing kan vara en hälsorisk vid operation med narkos. Ragnar Henningsson, narkosläkare på centralsjukhuset i Karlstad, har märkt att antalet piercade patienter ökat på senare år.

Piercing kan vara en hälsorisk vid operation med narkos. Ett fall i Sundsvall där en patient vägrat ta ur sin tungpiercing höll på att sluta illa då piercingen lossnade och hamnade i svalget på patienten.

Ragnar Henningsson, narkosläkare på centralsjukhuset i Karlstad menar att man inte kan tvinga någon att ta ur sin piercing. Men eftersom det finns risk att piercingen lossnar är det ändå bäst att vara på den säkra sidan.

Tommy Jakobsson som äger en tatueringsstudio har hjälpt flera kunder att sätta i sina piercings igen efter en operation. Han säger att det måste vara på kundens eget ansvar att låta piercingen sitta kvar under en operation.