Gränshandeln

Norska shoppinginvasionen fortsätter

Fyra av tio norrmän har varit i Sverige under det senaste kvartalet för att handla. I sydöstra Norge var andelen hela 55 procent, enligt en rapport från Handelns Utredningsinstitut.

Anledningen till att så många norrmän reser till Sverige för att handla är att de kan göra stora ekonomiska vinster på det. I genomsnitt handlar de norska besökarna för nära 3 000 kronor vid varje inköpstillfälle.

Prisskillnaderna mellan Sverige och Danmark samt Finland är betydligt mindre. Trots det besöker 2 av 10 danskar Sverige för att handla och de spenderar nästan 1 000 kronor per besök. Även från Finland kom cirka 20 procent till Sverige och handlade för i snitt 1 000 kronor vid besöket.

Undersökningen bygger på intervjuer med cirka 1 000 personer i Norge, Danmark och Finland. (TT)