Avtalsrörelsen

Nytt strejkvarsel inom skogen

Fackförbundet GS varslar om strejk från den 1 juni. Tidigare i veckan avbröts förhandlingarna med Skogs- och lantarbetsgivareförbundet om ett nytt skogsavtal som gäller 3 000 medlemmar. Strejkvarslet berör bland andra Stora Enso Skog.

Strejkvarslet berör Sveaskog, Stora Enso Skog AB, SCA Skog AB, Holmen Skog AB, Bergvik Skog Plantor AB och Svenska Skogsplantor AB och träder ikraft kl.06.00 den första juni om ingen uppgörelse nås innan dess.

GS består av före detta Skogs- och Träfacket samt Grafiska Fackförbundet Mediafacket som har gått samman till en kraftfull aktör med över 65 000 medlemmar.

GS motiverar varslet med att arbetsgivaren vill införa förändringar i avtalet rörande arbetstagardefinitionen.

– Det är beklämmande att SLA inte förstår vilka konsekvenser det här får. Arbetsgivare skulle inte anställa skogsarbetare när de istället skulle kunna anlita varje enskild person som enskild företagare. Alla rättigheter och skydd som anställda har i sitt kollektivavtal skulle försvinna och den som säljer sig till lägsta pris skulle få uppdragen. Det här kan vi inte acceptera, det påverkar våra medlemmars framtid, säger avtalssekreterare Tommy Andersson.

– Arbetsgivaren vill gå tillbaka 50 år i tiden och det skulle skapa en delvis oreglerad skogsmarknad samt dumpning av sociala villkor i skogen. Vi måste värna om våra medlemmars anställningsvillkor och trygghet därför går vi nu ut i strejk, säger GS ordförande Per-Olof Sjöö.

GS hävdar att borttagande eller ändring av arbetstagardefinitionen försvårar för skogsarbetare att behålla jobb eller få nya jobb. SLA anser att det förhåller sig tvärtom. Genom att släppa den konkurrensbegränsning som den innebär kommer det att kunna skapas ett stort antal småföretag som kommer att behöva anställa. Det måste finnas företag om skogsarbetare ska kunna få anställning.

– Modernt svenskt skogsbruk behöver bedrivas på ett sätt som medger flexibilitet. Därför är det mycket beklagligt att GS nu övergivit sin ståndpunkt, såsom den angavs till Konkurrensverket, vad gäller hur man ska formulera arbetstagardefinitionen och vill behålla en ålderdomlig avtalstext. Texten i sig och hanteringen av densamma, kan innebära en konkurrensbegränsning och en diskriminering av nya enmansföretag, samer och självverksamma bönder, säger SLA:s VD Katarina Novak i en kommentar till GS varsel om arbetsnedläggelse.