Glava

Ny satsning på grön forskning

En yta stor som en fotbollsplan, täckt av solceller är den nya satsningen på utvecklingen av förnybar energi i Värmland.

Solmodulparken kommer inte att producera någon förbrukningsel som värmlänningen får ta del av, utan är till för forskning och utveckling inom området för hållbara energilösningar.

Satsningen görs av svenska och norska intressenter som valt Glava som arena för sin forskning.

– För att nå EUs mål att reducera användandet av fossila bränslen med 20 procent till 2020 måste vi satsa på förnybar energi. Därför har vi bestämt oss för att göra en riktigt stor park här som ska användas för testning, forskning och utveckling, säger Per Eiritz, ordförande för Glava Energy Center i Hillringsberg.

Tanken är att solmodulparken ska vara en öppen arena för alla som är intresserade av att forska på området, såväl universitet, företag och andra intressenter.

– Nästa steg på vägen blir att sätta upp vindsnurror och vattenturbiner, säger Per Eiritz.