Länsstyrelsen

Måste åtgärda risker om hot och våld

Arbetsmiljöverket uppmanar landets länsstyrelser att åtgärda de risker för hot och våld som rovdjurshandläggare och veterinärer har i sitt arbete.

Att tjänstemän på myndigheter utsätts för hot som telefonterror, skadegörelse och förföljelse är ett växande problem och det kan gå så långt att den som är utsatt måste få skyddad identitet.

Arbetsmiljöverket anser dessutom trakasserierna är ett hot mot rättssäkerheten.